Adventure Based Counseling

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor coaches, docenten, trainers en mentoren, een cursus over de werking van het proces achter de PA-methodiek. De ABC cursus is ontwikkeld voor professionals die werken met doelgroepen waarbij procesbegeleiding en evaluatie van belang zijn (onder andere medewerkers speciaal onderwijs, schoolcoaches, sociaal werkers, docenten, recreatief therapeuten en jongerenwerkers).


Wat leer je in deze cursus?
In deze cursus wordt geleerd om Adventure in te zetten als instrument voor de persoonlijke ontwikkeling van individuen en voor groepsontwikkeling. Het leren om doelen te stellen is een belangrijk onderdeel van de cursus, zowel voor de groepsleider als voor de groep zelf. Er wordt veel aandacht besteed aan het inschatten van een groep, het stellen van leerdoelen en het selecteren van avontuurlijke activiteiten om die leerdoelen te halen. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden van laag- en hoogtouwparcours activiteiten als onderdeel van Adventure Educatie.

Het curriculum omvat:

  • Een breed scala van activiteiten, die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan doelgroepen.
  • Project Adventure principes: Waardevolle Afspraken, Kies je eigen Uitdaging en de Ervaringsleer Cirkel.
  • Didactische handvatten voor het kaderen en evalueren van Adventure Activiteiten.
  • Methodische opbouw van Adventure Activiteiten met technieken om te leren door evaluatie.