Adventure Programming

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus is ontwikkeld voor alle professionals die werken met groepen en middels Adventure Educatie een nieuwe impuls en/of meer diepgang in hun aanbod willen toevoegen.

Wat leer je in deze cursus?
Deze dynamische cursus is een uitgebreide inleiding op Adventure Educatie voor iedereen die met groepen werkt, zowel jong als oud. Deelnemers van de cursus maken kennis met de opzet, uitvoering en evaluatie van een grote verscheidenheid aan Adventure activiteiten met groepsvorming, bouwen aan vertrouwen en problem-solving als rode draad. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden van laag- en hoogtouwparcours activiteiten als onderdeel van Adventure Educatie. Voorbereiding, uitvoering en evaluatie binnen de kaders van veiligheid zijn de kernthema's van aan te leren werkvormen.

Het curriculum omvat:

  • Een breed scala van activiteiten, die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan doelgroepen én doelsteliingen.
  • Project Adventure principes: de Ervaringsleer Cirkel. Waardevolle Afspraken, Kies je eigen Uitdaging 
  • Een introductie op de Adventure Golf: opbouwen, kaderen en evalueren van Adventure activiteiten.
  • Een introductie op integratie van laag- en hoogtouwparcours onderdelen.
  • Methoden voor implementatie van Adventure in de eigen werksituatie.

 

Leren door doen - Activiteiten als middel om te leren

De vier dagen zijn in het proces opgebouwd aan de hand van het team / groepsontwikkeling- model van Tuckman. Hij beschrijft de fases Forming (dag 1), Storming (dag 2), Norming (dag 3) en Performing en Adjourning (dag 4). De deelnemers van de Adventure Programming zullen deze fases gezamenlijk doorlopen aan de hand van allerlei Adventure activiteiten en principes. Hier leer je door de fases en de activiteiten zelf te doorlopen en te doen. Je leert welke activiteiten per fase zijn te gebruiken en wat daar voor nodig is. Deze cursus is een geweldige basis meer Adventure Educatie in de eigen werksituatie te implementeren.