Technical Skills 2

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus is gericht op professionals die reeds ervaring hebben met het werken op een laag- en hoogtouwparcours en deze gebruiken voor Adventure Educatie, of die Technical Skills 1 hebben gevolgd en in de tussentijd ervaring hebben opgedaan met groepen op een touwparcours.

Wat leer je in deze cursus?
Deze cursus gaat over het veilig kunnen begeleiden van activiteiten op een hoogtouwparcours. Activiteiten op het hoogtouwparcours worden ervaren, behandeld en er wordt geoefend met zelfstandig situaties voorbereiden en verschillende reddingstechnieken beheersen. Verschillende vormen van zekeren, zlefstandig klimmen om onderdelen op te bouwen, materiaal redding en deelnemer reddig. Belangrijkste aspect van deze training is risico inventarisatie en wat de methode is om deze te beheersen.


Het curriculum omvat:

  • De opbouw van een programma met activiteiten op de grond en op een laag- en hoogtouwparcours.
  • Materiaalkennis specifiek voor hoogtaouparcourselementen; touwen, carabiners, gordels, helmen, zekeringen.
  • Soorten zekeringstechnieken op hoogtouwparcours elementen.
  • Standard Operating Procedures.
  • Rsico analyses en reddingstechnieken, onder andere jezelf zekeren bij het klimmen, een slachtoffer in nood veilig naar beneden brengen en redden van een bewusteloos slachtoffer.
  • Introductie op basiskennis voor inspectie en onderhoud van het touwparcours.

Deelnemers aan deze cursus ontvangen een certificaat.