Hoe staat de groep er voor?

Doe een Klasse-test!

Wat is het?
De Klassetest is een dagprogramma dat dient als meetmoment voor de mate van sociale verantwoordelijkheid binnen de klas. De klas is zelf uitvoerder en onderwerp van de beoordeling naar aanleiding van meerdere samenwerkingsopdrachten die ter plekke in de buitenlucht worden uitgevoerd. Hoe goed functioneert de klas, hoe schatten de leerlingen zichzelf en de groep in, welke sociale vaardigheden zijn het meest belangrijk om te verbeteren? Met de Klassetest worden deze vragen beantwoord.

Voor wie is de Klassetest?
De Klassetest is voor leerlingen van voortgezet onderwijs. Zij hebben de sociale vaardigheden nodig om in een groep gezonde en productieve relaties aan te gaan en samen te werken naar een doel.

Wat is het doel van de Klassetest?
Het doel is om de leerlingen inzicht te geven in hoe zij zichzelf en de klas ervaren in hun mate van sociale verantwoordelijkheid en om ze te motiveren zich hierin verder te ontwikkelen. Er wordt beoordeeld op de volgende facetten:

  • Onderling vertrouwen
  • Persoonlijke motivatie
  • Afspraken maken en houden
  • Open Communicatie
  • Doelen stellen
  • Leiderschap: verantwoordelijkheid nemen

Hoe werkt het?
We beginnen met warm-ups, ijsbrekers en 'doe-lekker-mee' activiteiten om de stemming er goed in te krijgen, voordat we aan het serieuze werk beginnen. Vervolgens voert de klas meerdere samenwerkingsopdrachten uit. Na afloop van een samenwerkingsopdracht vult iedere leerling een beoordelingsformulier in om de mate van verantwoordelijkheid in het eigen gedrag en het gedrag van de hele klas tijdens deze opdracht te evalueren. De beoordelingsformulieren worden aan het eind van de dag ingezameld en verwerkt tot een rapport. In het rapport wordt verder opgenomen een beoordeling van de trainer met een conclusie en advies aan de mentor.

Wat levert het op?
Leerlingen ervaren hoe wenselijk gedrag eruit ziet, hoe dat voelt, wat dat betekent. Zij reflecteren op hoe zij zich gedragen en hoe de klas zich als geheel gedraagt. De leerlingen hebben elkaar beter leren kennen, er is meer vertrouwen in elkaar en meer waardering voor de onderlinge verschillen. De beoordelingen van de leerlingen worden in een rapport verwerkt.

En dan?
Het rapport met een conclusie en een advies is een vertrekpunt voor eventuele verdere training om de klas te ontwikkelen. Project Adventure kan de mentor daarin ondersteunen.