Team APK

Doel
Het doel is om de teamleden inzicht te geven in hoe zij zichzelf en het team ervaren op de kernpunten van samenwerking. Deze zijn onder te verdelen in:

  • Onderling Vertrouwen
  • Persoonlijke Motivatie
  • Open Communicatie
  • Individuele- en team doelen
  • Afspraken maken en houden
  • Leiderschap: verantwoordelijkheid nemen

Dit geeft de manager en het team aanknopingspunten en het juiste vocabulaire om de samenwerking onderling te bespreken. Het gaat erom te herkennen wat het team goed doet en welkeecten van samenwerking het team wil trainen om nog beter te worden.

Resultaat
Een rapport waarin de beoordelingen van de deelnemers zijn verwerkt. De deelnemers hebben elkaar beter leren kennen, er is meer vertrouwen in elkaar en meer waardering voor de onderlinge verschillen.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor elk team dat bereid is te onderzoeken waar ze staan in hun ontwikkeling en op zoek is naar mogelijkheden om beter te presteren. Vooral voor managers die handvaten willen hebben om te sturen, geeft deze APK duidelijk inzicht in welke patronen het team beheersen en welke vaardigheden beter gebruikt of ontwikkeld kunnen worden.

Opzet
De eerste stap is een voorbereidend intake gesprek met de opdrachtgever. Daarop volgt een dag van Adventure activiteiten onder begeleiding van ervaren trainers. De samenwerking op die dag wordt geëvalueerd door het hele team. De resultaten van de evaluatie en het advies van de trainer worden in een afrondend gesprek met de opdrachtgever besproken.

Werkvormen
De groep voert meerdere samenwerkingsopdrachten uit. Na afloop vult iedere deelnemer een beoordelingsformulier in om de samenwerking binnen het team te evalueren.
Deze worden door Project Adventure ingezameld en verwerkt tot een rapport met een conclusie en advies.